Becco

Wzorniki kolorów online

Tynki mozaikoweTynki akrylowe

Klej do płytek na ściany i podłogi

Klej do płytek na ściany i podłogi

Na ściany i podłogi. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Klej do układania płytek ceramicznych, mozaik i drobnych elementów betonowych. Klej do układania na powierzchniach poziomych i pionowych. Mrozoodporny Klej do glazury i terakoty jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków.
 
Właściwości:
  • bardzo dobra przyczepność
  • gotowy do użycia po dodaniu wody
  • wysoka wytrzymałość
  • długi czas obróbki
Zużycie:
Rozmiar pracy
Zużycie
4 mm
ok. 1,7 kg/m2
6 mm
ok. 2,6 kg/m2
8 mm
ok. 3,5 kg/m2

Sposób użycia

Obróbka:
Zawartość worka rozrobić z ok. 6 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nakładać pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnie większą niż 1,5 m2.
 
Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn przed upływem 20 min od nałożenia kleju. Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury. Płytki przyklejone BECCO mrozoodporny klej do płytek ceramicznych KP po ok. 24 godzinach można spoinować. Temperatura podczas stosowania kleju nie może być niższa niż +5C. Podłoże można poddać pełnemu obciążeniu po upływie 14 dni.
 
Uwaga:
Klej nie nadaje się do wyrównywania dużych różnic podłoża. W razie takiej konieczności należy użyć specjalistycznych zapraw wyrównujących. Podczas nakładania i wiązania BECCO mrozoodporny klej do płytek ceramicznych KP należy chronić go przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.
 
Podłoże:
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i wolne od resztek środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować BECCO gruntem uniwersalnym GU. W przypadku podłoży silnie pylących należy je zagruntować BECCO gruntem uniwersalnym GU. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2%CM dla podłoży cementowych, 0,5%CM dla podłoży anhydrytowych i dla tynków gipsowych nie więcej niż 1%CM.
  1. Klej KP do płytek KIT(.pdf, 93.96KB)