Becco

Wzorniki kolorów online

Tynki mozaikoweTynki akrylowe

Grunt GT pod tynki akrylowe

Grunt GT pod tynki akrylowe

Na zewnątrz i do wewnątrz. Może być barwiony pod kolor tynku.

Grunt GT pod tynki akrylowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 
Zastosowanie:
 • wyrównuje chłonność podłoża,
 • zwiększa przyczepność,
 • oddziela warstwę tynkarską od podłoża.
Zalety:
 • poprawia przyczepność
 • wodorozcieńczalny
 • paroprzepuszczalny
 • redukuje chłonność podłoża
Opakowania: 15 kg,  7,5 kg,  3,25 kg
Zużycie: 0,30 – 0,45 kg/m2
 
Farba gruntująca podkładowa jest zalecana do gruntowania podłoży przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych na bazie spoiw mineralnych i akrylowych BECCO, na wszystkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, promonta i innych.
Grunt pod tynki akrylowe jest farbą gruntującą na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody.

Sposób użycia

Obróbka
Przed nanoszeniem na podłoże farbę gruntującą BECCO GT należy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji w celu uniknięcia rozwarstwienia. Aplikacje wykonywać przy pomocy pędzla lub szczotki malarskiej. Kolejny etap robot można rozpocząć po wyschnięciu BECCO GT po około 3-6 godzinach i uzyskaniu odporności na zmywanie (w zależności od panujących warunków atmosferycznych). Temperatura otoczenia podczas aplikacji i wysychania farby powinna zawierać się w przedziale od +5 do +30oC. Temperatura optymalna to 20oC. Niedopuszczalne jest, aby w czasie wysychania BECCO GT nastąpił spadek lub wzrost temperatury powyżej (poniżej) podawanej przez producenta.
 
Podkład przygotowany przy użyciu farby gruntującej BECCO GT powinien charakteryzować się odpowiednią szorstkością i być suchy. W razie wątpliwości należy odłożyć wykonywanie kolejnych etapów roboczych do momentu uzyskania przez podłoże wymaganych parametrów lub powtórzyć nakładanie jeszcze raz. Niedotrzymanie takiego reżimu może spowodować niedostateczne odizolowanie warstwy tynkarskiej od podłoża, co może ją nieodwracalnie uszkodzić. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć ja do zaniku charakterystycznego zapachu.
 
Uwaga
Podczas nakładania farby gruntującej BECCO GT należy chronić ją przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.
 
Podłoże
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować BECCO gruntem uniwersalnym GU. W przypadku podłoży silnie pylących należy je zagruntować BECCO gruntem uniwersalnym GU.

Systemy

Powiązane produkty

 • Tynk akrylowy

  Tynk akrylowy

  Tynk dekoracyjny o strukturze "baranka", gotowy do nałożenia. O wysokiej elastyczności. Odporny na działanie warunków atmosferycznych.